زمزمه های عاشقانه

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست ... بیشتر

زمزمه های عاشقانه
۲۷,۰۰۱ پست
۴۴۱ مشترک
۱۴۹ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۷
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴
مبنای تعداد ارسال رتبه ۸
بازنشر کرده است.

تو همون یاری هستی که شهریار میگه
بدون وجودش شهر ارزش دیدن ندارد

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت
بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل
می‌گویمت دعا و ثنا می‌فرستمت

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت
با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت
هرگز از چیزایی که میخوای دست نکش چون چیزای با ارزش با دست رو دست گذاشتن بدست نمیاد و نیاز به تلاش داره
و تو هرچقدر بیشتر تلاش کنی
بیشتر بهش نزدیک میشی...
شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!️ 🎈
گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم . .
فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛

آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛

و آن وقت شما مقصری …!
ماییم و تو را دیدن،
          گل از بغلت چیدن..
               صد مرتبه بوسیدن،
                   هر چند دلم پر بود...
دوست دارمش
مثل دانه‌ای که نور را
مثل مزرعی که باد را
مثل زورقی که موج‌ را
یا پرنده‌ای که اوج را
دوست دارمش
لعنتی چشمان زیبایت فقط مال من است، کور
باد آن کس که چشمش سوی اموال من است .
تو زبان اسپانیایی یه کلمه هست
به اسم "Querencia" معنیش میشه :
جایی ك احساس امنیت میکنی
یه جایی مثل اتاقت تـو خونه
یا یه گوشه‌ی دنج
یا بغل کسی ك دوسـش داری 🍂.

هیچ وقت آدم ها را آرزو نکن ...
روزها گذشت تا فهمیدم ...
آنکس که دوستت داشته باشد ...
نه با آرزو می آید ...
ونه با التماس می ماند.

خودت باش!
مغازه نیستی که واسه هرکی یه دکور بچینی!

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸﻭﺩ ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮ ﻭ ﻻﻝ ﻣﯿﺸﻭﺩ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﯿﺸﻭﺩ ﺭﻗﺼﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﻭﯾﻠﭽﺮ ﻣﯿﺸﻭﺩ ﻗﺪﻡ ﺯﺩ
ﻭﻟﯽ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ،
ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻭﺩ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ ، ﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ، ﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺯﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺷﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ !!!!
ﯾﮏ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩ ،
ﭼﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩ

خدا یه اسم داره به نام "اله العاصین"
یعنی خدای گناهکارا،
خدای بدها،
خدای کسایی که وسط گناهن،
یعنی وسط وسط گناه هم ولت نکرده،
منتظره صداش کنی.

یا رب العاصی

مشاهده ۴ دیدگاه ارسالی ...

چشم هایم مهمانی داشتند
به ضیافت اشک
من اما دلم
یک جرعه مرگ میخواست.

ملت ما درست مثل دومینو میمونه
وقتی نفر اول زمین میخوره کسی عین خیالش نیس
ولی وقتی نوبت به خودشون رسید داد میزنن
خدایا به کدامین گناه نکرده؟