Boghzsard

بعضی وقت ها باید سکوت کرد باید تلاطم دریا را درون خود تحمل کرد باید ح.. بیشتر

Boghzsard
گوناگون
۷۲۳ پست
۱۳۰ مشترک
۴۳ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۵
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۵۱

اگرچه مرحمتش مرهم است و دلداری‌ست
بگو طبیب نکوشد که زخم من کاری‌ست

به یک نگاه سپردم دل و ندانستم
که شیوه‌ تو و چشم تو مردم آزاری‌ست

چگونه خانه و میخانه را تمیز دهم
منی که خونِ دلِ تاک در رگم جاری‌ست

هزار یوسف مصری به سکه‌ای بستان
بساطِ شهر پر از دلبرانِ بازاری‌ست

برای ما که پر و بال خویش را چیدیم
رها شدن زِ قفس اولِ گرفتاری‌ست

بازنشر کرده است.

آنکه دانست زبان بست ...

- احمد شاملو
بازنشر کرده است.
نجنگیدیم
عاقبت
در مدار حوصله
یک تن شدیم
بازنشر کرده است.
رها کردن
گاه
عاشقانه ترین فعل ما
برای کسی است که
دوستش داریم
هرچه این رها کردن
سخت تر و دردناک تر باشد
عیار عشق شما بیشتر است
بازنشر کرده است.

بی تابانه در انتظار توام
غریقی خاموش
در کولاک زمستان
فانوس های دور سوسو می‌زنند
بی آنکه مرا ببينند
آوازهای دور به گوش می‌رسند
بی آنکه مرا بشنوند
من نه غزالی زخم خورده ام
نه ماهی تنگی گم کرده راه
نهنگی طوفان زده ام
که ساحل بر من تنگ است .
آن جا که تو خفته یی
شنزاری داغ
که قلب من است

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

ابرها را،
باد ها را،
کتاب ها را دوست بدار

دردِ شاخه‌ی خشکیده را دریاب
و دردِ ستاره‌ای را که خاموش می‌شود.
و درد جانوری مجروح را

اما بیش از همه
درد انسان‌ها را دریاب

بگذار طبیعتِ غنی شادمانت کند
بگذار نور و تاریکی شادی‌ات بخشند
بگذار چهار فصل به وجدت آورند

اما بیش از همه
بگذار انسان‌ها شادمانت کنند.

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

وقتی که تو نیستی
دنیا چیزی کم دارد
مثل کم داشتنِ یک وزیدن، یک واژه، یک ماه!
من فکر می کنم در غیاب تو
همه ی خانه های جهان خالیست
همه ی پنجره ها بسته است
وقتی که تو نیستی
من هم
تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین ام!
واقعا
وقتی که تو نیستی
من نمی دانم برای گم و گور شدن
به کدام جانب جهان بگریزم !

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
ماه جوان
شب زیباتر است یا تو؟
همه اعصار، راویان کمال
به تو خیره شدند 
و عشق را ستایش کردند
اما من، وقتی تو می‌تابی
شب را می‌ستایم
که اگر مجال درخشش به تو نمی‌داد
هیچ خیالی میل پرواز نداشت.

بازنشر کرده است.

زندگي ،
زني ست كه هنوز
تمام روزهاي تنهايي اش را
مقابل آينه، بي وقفه مى رقصد...

دیدگاه غیرفعال شده است.

توهر جای جهان باشی برات
از دور میمیرم ...!لینک
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

پروانه را شکایتی از جور شمع نیست
عمری است در هوای تو می‌سوزم و خوشم

- شهریار
لینک

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

تعریف زیبای تعهد از نظر نزار قبانی؛
محبوب من
تا تو عشق منی،
خدا در آسمان است

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
می ترسم از زنان زیبا

بیشتر

از زن های زیبایی

که نام هایی زیبا دارند

می ترسم از زندان

بیشتر

از زندان هایی

که نام هایی زیبا

بر آن ها گذاشته باشند

مثلا همین دریا

که زندانی ست

با میله هایی از آب

می ترسم این خشکی

ادامه ی همان دریا باشد

و ما سال ها

در زندانی زندگی کرده باشیم

که تنها

وقتی باران می آید

میله هایش را می بینیم

مهدی اشرفی

بازنشر کرده است.

بی‌رخت جانا، دلم غمگین مکن
رخ مگردان از منِ مسکین، مکن

خود ز عشقت سینه‌ام خون کرده‌ای
از فراقت دیده‌ام خونین مکن

بر منِ مسکین ستم تا کی کنی؟
خستگی و عجزِ من می‌بین، مکن

چند نالم از جفا و جور تو؟!
بس کن و بر من جفا چندین مکن

هرچه می‌خواهی بکن، بر من رواست
بی‌نصیبم زان لبِ شـیرین مکن

بر منِ خســته، که رنجور توام
گر نمی‌گویی دعا، نفرین مکن!

در همه عالم مرا دین و دلی‌ست
دل فدای توست، قصدِ دین مکن

خواه با من لطف کن، خواهی جفا
من نیارم گفت: کان کن، این مکن

با عراقی گر عتابی می‌کنی،
از طریقِ مِهر کن، وز کین مکن

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.


از تو، چنان رنجی به من رسیده که هرگز
انتظارش را از هیچ جنبنده‌ای نداشتم.
حتی امروز، فکرت در ذهنم با رنج آمیخته است.

اما با تمام این مرارت‌ها، صورتت برای من هنوز خوشبختی‌ست، خود زندگی‌ست.

دیدگاه غیرفعال شده است.