امیر امیری
۶۶۳ پست
۲۷۷ دنبال‌کننده
۴,۵۸۵ امتیاز

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.

مادرم …
قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …

دوستْ داشْتَنِت قَشَنگ ترین
داشْٰتنْیِ دُنیٰاست...♡

تَنها، ایڹ را میدانَم
ڪہ "دوست داشتَنَت"
لَحظہ...لَحظہ
لَحظہ ےِ زِندگی اَم را.
میسازَد، و َ "عِشقَت"
ذره...ذره
ذره ے ِ وجودَم را...

تو دِلـ نِشینیـ•||•
بهـ دِلـ میشینیـ•||•
زِندِگیـِ مَنـ•||•
تو بِهتَرینیـ•

به گمــــــانم "بهشت" همین باشـد ؛
کمی بــــاران
انــــدکی من
و تمـــام آغوشت

ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯی ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪنی ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺍستنی ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮی ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ نمی ﺷﻮی ،
ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ

خاص بودن خاصیت توست
تو همیشه
خاص میمونی
چون سلیقه منی ....

چه دعایی کُنَمَت بهتر از این ...
که شود عاقبتت
ختم به من

من تا حالا دخترے مثہ تو ندیدم...

صادق، ولے لوس...

معصوم ولے گاهے اوقات دیوونہ...

دوست داشتنے، ولے یڪم خنگ...

و همہ اینا ڪنار هم، میشہ ڪسے ڪہ من

دیوونہ وار عاشقشمـ...

خودت شاید نمی دانی

چه کردی با دلم اما

دل یک آدم سرسخت را

بردی خدا قوت

قسم می خورم
تا وقتی قلبم میتپه
تا وقتی زنده ام
وفادار تو باشم
و به پای خودت پیرشم

قربونت بشم هفته به هفته ...
اون نازو ادهات به کی رفته ...

Oғ ᴀʟʟ ᴏᴜʀ ɪɴʜᴇʀɪᴛᴀɴᴄᴇ Yᴇᴀʜ ᴇɴᴏᴜ
ɢʜ ғᴏʀ ᴍᴇ

از همہ ارث جهـان ،
یڪ تو برایم کافی ست

I love you
only you
forever...

عاشقتم
فقط عاشق تو
برای همیشه .

من تو رو
واسه زندگی نمیخوام
من زندگی رو
بخاطر تو میخوام ....

دوست داشتن تو
بی اجازه زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم