baranM
۴۱ پست
۵ دنبال‌کننده
۱,۵۷۹ امتیاز
زن، متاهل
۱۳۷۲/۰۹/۱۷

تصاویر اخیر

و ۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
برای تومینویسم که عزیزترازجانم شده ای
ولازم ترازنفس...
عزیزدورم
عزیزمهربانم
عزیزستودنی ام
عزیز قلبم...
برای تومینویسم...
برای تویی که هرشب درآغوش شعرهایم می فشارمت وجرعه جرعه عشق مینوشانمت تانگاهای پرمهرت راازدشت سرسبزچشمهای همیشه درانتظارم ،نگیری...
تاباشی وبمانی...
تاباشی ومن باجان ودل دردنج ترین گوشه ی قلبم نگهت بدارم
برای تومینویسم که دیدنت آرزوی چشمانم شده
برای تومینویسم که یک جهانی...
وجهان اصالت و متنانت وصداقت رامی ستاید
مینویسم برای تمام روزهای که قراراست نباشم.
باشدکه بدانی تورادوست می داشتم؛
ودوست میدارم...
بسیار...
بسیار...
مشاهده ۱۱۲ دیدگاه ارسالی ...
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
به من گفت:ازدلتنگی بگو
گفتم:دلتنگی یعنی؛صدای محبوبت رابشنوی
روی برگردانی وکسی آن جا نباشید...
بازنشر کرده است.
من،
برای آن که چیزی ازخودبه تو بفهمانم،
جز «چشمهایم» چیزی ندارم...
مشاهده ۴ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
محبوبم...
گفتند:دریک جمله او را توصیف کن!
گفتم!
درآسمان تاریک میان همه ی ستاره ها او ماه من است...
بازنشر کرده است.
baranM
باران بانوی عزیز و گرانقدر ... دوست خوب و همیشه همراه قدیمی
از صمیم قلبم سالروز تبلورت را تبریک و شادباش عرض کرده و امیدوارم سالهای متمادی چنین روز قشنگ و فرخنده ای را در کنار عزیزانت جشن بگیری و به خواسته های نهان در دل مهربانت دست یابی !
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
تو...
زیباترین اتفاق شبهای منی..
اتفاقی شبیه "ماه" درتاریک ترین شب جهان...
مشاهده ۳۴ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
مبادا امشب دیرکنی
تمام جان من
به همین دیدارهای شبانه است
رویاهایی که هرشب میبینم
تا زنده بمانم...!!
بازنشر کرده است.
تماشایی ترین نوشته ی قلب من برای تو و زیباترین خیال من برای تو،دوستت دارم است وبس...
شبیه ی پاییز دل انگیزدوستت دارم...
مثل بارش باران وخزان سرد مثل عطر گلها
باتوأم ای عشق
دوستت دارم هایم رابخوان ،
که جهانم راباطراوت کرده ای...
بازنشر کرده است.
ناجی روزهای سخت
نیستی ببینی جایت در دنیایم چقدرخالیست
من اینجا چشهایم را به آمدنت دوخته ام
چه می شودخبرآمدنت را به قلبم نوید دهی
نیستی اما
همه جای زندگیم یاد توست
درخیالم جاری
درنوشته هایم پنهان
اما من تورا کنارم میخواهم
دقیقا جایی که بایدباشی ولی ندارمت
بازنشر کرده است.
پشت هرسکوتم دلتنگیست...
که توهیچ وقت نمیدانی نه جنسش را،نه رنگش را،نه دردش را...
فقط من میدانم ودلم دلی که تا ابدبرای تو بی تاب و چشم انتظاراست
و من بازامشب هم بیدارمانده ام که تورا شعرکنم
بازهم امشب هزار خیال آمد وسپیده سرزدولی...
بازهم تو نیامدی...
اینجادل من برای توتنگ میشود..
تورا که هرگز...
نیمه جان دوست نخواهم داشت
نیمه جان رهایت نخواهم کرد
من تورا آنقدردوست خواهم داشت
مثل نفس کشیدن...
برای زنده ماندن
این برای هر دوی ما کافیست
من دوست داشتنت را زیبا
به تصویرخواهم کشید...
من عشق تورا بارها تکرار وتکرار
خواهم کرد...
ودر وجود تو غرق خواهم شد
تانیمی ازجان من نه
تمام من شوی..
تو....تمام منی
نامه ای می نویسم به تو
می سپارم به بادمیدانم که هرگزبه دستت نخواهد رسید
شاید در دوردست کسی نامه رابازکند بخواندو جای تو جای من جای تمام روزهای که بایدباشی ونیستی
به حال من کمی اشک بریزد...
مشاهده ۹ دیدگاه ارسالی ...
عزیزلحظه های من...
اگربه گذشته برگردم..
بارها تکرارت میکنم!
نه اینکه توبهترین عاشق بودی..
یامن وفادارترین معشوق!
فقط درکنا تو
قلب من در آرامترین حالتش قرارداشت
محبوبم...
مابه هم نمی رسیم

اّما

بهترین غریبه ات می مانم
که تو را همیشه دوست خواهد داشت...!!!
عزیزدورم...
ماه درآغوش شب به خواب
می رود و
من هنوزبیدارم
مگرمی شودبی توبه خواب رفت
خاطره هاصف میکشندبه خیالم
ومن خماریک لحظه دیدنت
بامن چه کردی؟
هیچ چیزجای خودش نیست
درتنم لحظه هاتب دارند
ومن چه بی تابانه
برشانه های سیاه شب
باخیال توسفرخواهم کرد...