شهرام ایران منش
۱,۰۳۶ پست
۷۲۰ دنبال‌کننده
۴۱,۹۳۵ امتیاز
مرد، مجرد
۱۳۶۵/۰۶/۱۲
دکترا و بالاتر
عضو هیئت علمی دانشگاه
دین اسلام
ايران، تهران
زندگی مجردي
سیگار نميکشم
گرایش سیاسی ندارم
نقاشی و طراحی
قد ۱۷۸، وزن ۸۰

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار استاد فرانچسکو هایز Francesco Hayez :
کد شناسه اثر : 15 - شاهکار استاد به نام بوسه - ارزش هنری تابلو 1.500.000 دلار

این نقاشی، ترسیم کننده یک عاشق و معشوق ( رومئو و ژولیت ) در دوران قرون وسطی است که در حین بوسه یکدیگر را در آغوش گرفته اند.این اثر قطعا پرشور ترین جلوه از نمایش بوسه در تاریخ هنر غرب است.
دختر به عقب خم شده است در حالی که همزمان مرد پای چپ خود را برای حمایت از او با حالتی غیر قابل اتکا بر پله ای بالاتر از سطح زمین قرار داده چناچه هر لحظه انتظار میرود مرد صحنه را ترک کند.

دو زوج اگرچه در مرکز تصویر واقع شده اند اما چهره هیچ کدام به هیچ عنوان قابل تشخیص نیست و البته هایز به عمد با طرح پیش سایه و سایه روشن در سمت چپ پایین تصویر نمادی از توطئه و خطر میدهد .
در سطح کلی , این نقاشی نمادی از رمانتیسیسم ایتالیایی است و به طور ظاهری , نقاشی , نمایشی از یک بوسه پرشور با تبعیت از اصول رمانتیسیسم است.

برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
مشاهده ۱۵ دیدگاه ارسالی ...
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 578
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
مشاهده ۳ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 577
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
بازنشر کرده است.
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 576
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 575
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 574
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 573
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 572
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 571
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 570
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 569
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 568
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 567
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 566
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 565
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید
اسامی معروفترین هنرمندان سبک رمانتیسم هنرهای تجسمی در جهان:
چند نمونه از آثار اساتیدی چون فرانچسکو هایز، اوژن دولاکروا، کاسپار داوید فریدریش و تئودور ژریکو :
کد شناسه اثر : 564
برای مشاهده کامل اثر بر روی آن کلیک کنید