احمد رضایی

و عشق اگر با حضور همین روزمرگی ها عشق بماند عشق است… بیشتر

احمد رضایی
۱۰,۵۶۱ پست
۱۷۹ دنبال‌کننده
۱۷,۸۷۸ امتیاز
مرد، مجرد
۱۳۶۴/۰۷/۰۱
زير ديپلم
ازاد
دین اسلام
ايران
زندگی مجردي
سربازی رفته ام
سیگار نميکشم
گرایش سیاسی ندارم
ملایم.
قد ۱۷۰، وزن ۶۵ک

تصاویر اخیر

Let's go watch football...
Persepolis - Al-Dhail
I hope my team wins
flickr
دل مشغولیهایمان هم کم نیست ؟
I AM NOT YOURS
I am not yours, not lost in you,
Not lost, although I long to be
Lost as a candle lit at noon,
Lost as a snowflake in the sea.

You love me, and I find you still
A spirit beautiful and bright,
Yet I am I, who long to be
Lost as a light is lost in light.
success
If you can dream - and not make dreams your master;
If you can think - and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:.
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build'em up with worn-out tools
بر سر حصول نوعی قرارداد اجتماعی گفتگو کنند اما همه به همان الگوی کهنه پناه بردند. این است که می خواهم بگویم ما بیشتر به روشنتر شدن و آگاهتر شدن خودکامه ها نیاز داریم تا به چالش گران مردمسالار.

• شاید سوال شود که چرا کشورهای اروپایی باید نگرانی یا توجهی به شرایط خاورمیانه داشته باشند؟ یک فاکتور همان بحث مهاجرت و پناهندگی است که برای جلوگیری از آن اروپا باید به کشورهای منطقه همچون تونس کمک کند که به یک قرارداد اجتماعی در درون خود دست یابند. اما وقتی از پنجره آمریکا نگاه می کنیم، داستان دیگری است: اگر این منطقه از حیث اقتصادی دچار فروپاشی شود و دولت های کارآمدی وجود نداشته باشند، شما با یک مشکل امنیتی روبه رو خواهید شد همچون ظهور دوباره داعش در شمال آفریقا.

• سوال دیگر این است که حتی در کشورهای دمکراتیک با اقتصاد بسیار پیشرفته هم، درونی ها وجود دارند و مثلا شما در آمریکا بخش بزرگ چندمیلیارد دلاری لابیگران را دارید حال آنکه کشوری است که فرصت های اقتصادی فراوانی را در خود دارد اما تلاش سنگینی انجام می شود که به بخش درونی برسند. پاسخ ساده این است که این وضعیت در کشورهای خاورمیانه بسیار ش
 • احمد رضایی

  پاسخ ساده این است که این وضعیت در کشورهای خاورمیانه بسیار شکل افراطی به خود گرفته که بخش بسیار بزرگتر اقتصاد در دست اصطلاحا خودی ها و درونی هاست که با اتکا به نفوذ سیاسی به درآمدهای سرشاری می رسند حال آنکه از حیث مولدبودن در سطح پایینی قرار دارند.

  • سوال دیگر هم این است که چگونه دولت هایی در خاورمیانه از جمله اسرائیل و ترکیه توانستند چنین تغییری را صورت دهند اما دیگر دولت های این منطقه نه؟ به نظرم ترکیه سابقه طولانی تری در نه روادار بودن قدرت و حاکمیت بلکه در وجود یک بورژوازی نیرومندتر داشته است و در مجموع فضای بهتری برای سرمایه بورژوا فراهم بوده است که سرانجام هم به دوران آزادسازی اقتصادی ختم شد

چرا درهای توسعه به روی خاورمیانه بسته است؟
ادامه بحث.
این در حالی است که درونی ها و بخش عمومی اقتصاد، به خوبی حفاظت می شوند و از سازوکارها، پیوندها و ابزارهای نیرومندی برای دفاع از موقعیت و منافع خود برخوردارند. بنابراین برخلاف آنچه در اقتصادهای اروپایی می بینید، در خاورمیانه تقابل خودی ها و غیرخودی هاست که نقش اصلی را در محرومیت از توسعه ایفا می کند. در واقع حاکمیت های خاورمیانه نتوانستند به جای سامانه ای که همیشه از خودی ها در برابر بیرونی های اقتصاد حمایت می کند، سامانه ای را ایجاد کنند که پوششی اجتماعی و فراگیر را برای همه بخش های اقتصاد فراهم آورد. این است که به تدریج کار به جایی رسیده که درونی ها و خودی های حاکمیت، به آن اندازه منابع را جذب می کنند که دیگر امکاناتی برای پوشش های فراگیرتر اجتماعی همچون رسیدگی به بازنشستگان، حمایت از آموزش و گسترش مهارت عمومی، تقویت شرکت های نوپا و کارآفری و نیز تدابیری که حمایت موثری از فقرای و درماندگان واقعی جامعه به عمل آورد، باقی نمی ماند.
زمانی که فرصت های اصلاح ساختاری از دست برود و سیستم به موقع درمان نشود، ممکن است مرز میان درونی ها و بی
 • احمد رضایی

  وخامت اوضاع به جایی برسد که همه، بیرونی بشوند و اینجاست که کلیت ساختار به فروپاشی می رسد. به عبارت دیگر، همه مستاصل می شوند و البته که این روش خوبی برای حل مشکل نیست.

  • آمریکای جنوبی، منطقه ای است که پیشرفت بزرگی در زمینه کاهش فقر و دربرگیری اجتماعی social inclusion و حرکتی بسیار پویاتر به سمت سازوکارهای مدرن امنیت اجتماعی social safety mechanisms Modern را شاهد بوده است که متکی به این نیست که یک قرارداد رسمی داشته و کارمند بخش دولتی باشید و این تحول تا حدودی در جریان یک انتقال دمکراتیک صورت گرفت، یعنی نیروهای سیاسی تازه ای روی کار آمدند که قدرت بسیج بیرونی ها را داشتند؛ اقشار بسیار بسیار وسیعی که فاقد مشاغل رسمی دولتی اند و در حاشیه شهرها پراکنده اند. روشن است که ما امید به چنین پنجره و روزنه مردمسالارانه ای را برای خاورمیانه نداریم اما می خواهم بگویم که از نظر اصولی، چنین اصلاحاتی ساختاری، ممکن و شدنی است. البته پس از تجربه تونس، من بیشتر بدبین شده ام چرا که در تونس، آن روزنه اصلاحات باز شد و برای یک دهه این فرصت وجود داشت که بیرونی ها را بسیج کنند و بر سر حصول نوعی قرارداد اجتماع

عرض ارادت
بسم الله ...
میبینمت:
دوش ان صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم
با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی .
تا بعد ...
بازنشر کرده است.
• در بازار کار این کشورها، سهم درونی ها در اقتصاد به شکل نامعمولی حجیم و بزرگ است حتی در قیاس با برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه جنوب تا جایی که حدود بیست تا چهل درصد از نیروی کار را کارکنان دولتی شکل می دهند. حتی پس از بحران مالی جهانی هم این دولت ها به گسترش سهم دولت در اقتصاد ادامه دادند و دولت، سلطه و صیانت خود بر اقتصاد را ادامه داد.

• همیشه هم حمایت های خارجی، مثلا حمایت های شوروی سابق از سوریه یا حمایت های مالی ایالات متحده آمریکا از مصر، و در کشوری مثل الجزایر درآمدهای هیدروکربنی، از عوامل ادامه حیات این گونه حکمرانی و چنین ساختار اقتصادی ای بوده و به عنوان مانعی برای انجام تحولات و سازگاری ساختاری در اقتصاد عمل کرده است، برخلاف برخی کشورهای صحرای سفلای آفریقا که ناچار به انجام چنین اصلاحاتی شدند و تنها ظرف چندسال، بیش از نیمی از نیروی کار بخش عمومی را کنار گذاردند. البته دلایل دیگر ساختاری و سیاسی هم در این زمینه نقش دارند که من در کتاب خودم بطور مشروح به آنها پرداخته ام.
 • احمد رضایی

  هنگامی که شما با انگیزهایی همچون توزیع کالا و گسترش حمایت دولتی از طبقه متوسط، به ایجاد نهادها و زنجیره های درونی و خودی اقدام می کنید، رها شدن از شر آنها بسیار دشوار خواهد شد. شما به تلاش هایی که برای انجام اصلاحات یارانه ای و اصلاحات بخش عمومی اقتصاد در کشورهای خاورمیانه انجام شده نگاه کنید، می بینید که خودی ها و درونی ها به اشکال مختلف مقاومت کرده و برای دفاع از منافع خود می ایستند. در اینجا، بخش بیرونی یا غیرخودی یا بگوییم خصوصی اقتصاد که درگیر بقای امروز به فردای خود است هم، توان ایجاد سازماندهی و دفاع از حوزه و حریم خود را ندارد، فاقد یک ایدئولوژی یکپارچه ساز است و بیشتر به شکل اتمی و منزوی فعالیت می کند.
  ادامه دارد .

یگام ببیرون نه:
نقد کتاب "گرفتار در حصار محروم از توسعه، خودی ها و غیرخودی ها در سرمایه داری عربی"
چرا درهای توسعه به روی خاورمیانه بسته است؟
۱۳ آذر ۱۴۰۲
پروفسور اشتفان هرتوگ Stefan Hertog، استاد پیوسته سیاست مقایسه ای در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، در کتاب تازه اش با عنوان "گرفتار در حصاری محروم از توسعه، خودی ها و غیرخودی ها در سرمایه داری عربی" استدلال می کند که نقش بی حد دولت ها در اقتصاد کشورهای خاورمیانه، شکاف های موجود میان خودی ها و غیرخودی ها و ترکیب ناخوشایند "مهارتِ پایین با مولدبودن پایین"، اقتصادهای چند تکه ای را شکل داده که همکاری موثر میان حاکمیت، کسب و کارها و نیروی کار را مختل می کند. در این مصاحبه، دکتر هرتوگ درباره کتاب تازه خود که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده، درباره سرمایه داری عربی و شکاف های عظیمی که مانع رشد در کشورهای خاورمیانه هستند، گفت وگو می کند. نکات اصلی تحلیل او را در اینجا می خوانید:

• محور اصلی بحث من درباره "درونی ها (خودی ها) و بیرونی ها (غیرخودی ها) در اقتصاد کشورهای عربی است. گروه اول که کارکنان بخش دولتی را هم شامل می شوند از دستمز
 • احمد رضایی

  گروه اول که کارکنان بخش دولتی را هم شامل می شوند از دستمزدهای بسیار بهتر، پوشش تامین اجتماعی بالاتر و امکانات بسیار متفاوتی برخوردارند و بقیه که در بخش خصوصی اقتصاد فعال هستند، به تعبیر من بیرونی ها و غیرخودی ها را شکل می دهند که هیچ تکیه گاه امنیتی و امکانات تامین اجتماعی در اختیار ندارند. البته این وضعیتی است که در سراسر جهان در حال توسعه و جهان جنوبی با آن روبه رو هستیم اما داده هایی که در کتاب تازه من آمده نشان می دهد که این شکاف و این مشکل در خاورمیانه و در کشورهای عربی بسیار عمیق تر است و پیامدهای زیادی برای سیاست در منطقه دارد چرا که شرکت های خودی، کاملا با دولت همراستا و نزدیک هستند، خط و ربط های نیرومندی دارند، تحت حفاظت هستند و بیرونی ها در یک رابطه سخت و تنش آلود با حاکمیت گرفتار مانده اند.

بازنشر کرده است.
الله جان .......
روی نیاز ما و در بی نیاز دوست

چشم امید ما و نثار غبار دوست
بازنشر کرده است.
mohammad( بچه های تک)
در روی خوب رویان چون بنگری ببینی
بازنشر کرده است.
شاهد عینی """"""""""""""
دلا ز عشوه چشمش به گوشه ای بنشین

که چشم فتنه کنش دیده ای که عین بلاست
بازنشر کرده است.
غلام قمر
متوجه ای ؟
کمند زلف تو دی با غزال چشم تو گفت

که آن فریفته آهوی دام دیده کجاست؟