عشق پرسپولیس

قرمز خونم پرسپولیس جونم بیشتر

عشق پرسپولیس
۹,۱۲۵ پست
۱۱۳ مشترک
۵۷ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۲
مبنای تعداد ارسال رتبه ۲۰
بازنشر کرده است.
جان می دهی باردگر، جان داده را بابوسه ات
مردن پس ازبوسیدنت، یک کارِآسان می شود
میخندی و از نازِ تو، بازارِ بی همتای گل
درکسری ازیک ثانیه یک جایِ ویران می شود
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
ستینمی دالکه
بازنشر کرده است.
مشاهده ۳ دیدگاه ارسالی ...
هوادار کدام تیم هستید؟
۱۸ رای / ۵۴.۵۵%
۱۵ رای / ۴۵.۴۵%
بازنشر کرده است.