beh-aghaei
۹۳۴ پست
۷۴ دنبال‌کننده
۲,۸۵۹ امتیاز
مرد، مجرد
۱۳۵۷/۰۴/۱۵
ليسانس
کارمند
ايران، تهران
سربازی رفته ام
مسافرت
قد ۱۷۵، وزن ۷۵

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
ترانه فرهمند خیلی قشنگ میگه:
از کسی که تو سختی،
ریشه‌هاتو به امید گره میزنه مواظبت کن♥️
🔹آتش از سر چوب کبریت شروع می شود و بر جانش می افتد…!

افكارت ميتوانند زندگيت را بسوزانند، و يا تبديل به گلستان كنند.

پس مراقب فکری که در سر داری باش…!
🖋وقتي طوفان تمام شد

يادت نمی‌آيد چگونه از آن گذشتی

چطور جان به در بردی.
حتی در حقيقت مطمئن نيستی طوفان واقعا تمام شده باشد.

اما يک چيز مسلم است.

وقتی از توفان بيرون آمدی، ديگر آنی نيستی
كه قدم به درون توفان گذاشت.

"برخی انسانها درزندگی ما رهگذرند "
چون زمان چيزي عجيبست...
ميدود...
جلو ميرود..
ودوست داشتنى ترين آدم هاى زندگيت را يا كهنه ميكند يا عوض!!
بعضى ها يا تغيير ميكنند يا حقيقت درونشان مشخص ميشود!!!
زمان دير يا زود به تو ثابت خواهد كرد كه كدامشان ماندنى اند و كدامشان رفتنى!!!

من دعا ميكنم
زمان بگذرد و دنيا پر شود از آدم هاى واقعى....
آدم هاى كه نه زمان آنها را عوض كند نه زمين..!
چوب و هیزم
در برابر طلا هیچ ارزشی ندارد.

اما هنگام غرق شدن
نجات جان ما به همان تکه
چوب بی ارزش وابسته است

و آنجا حاضریم طلاهایمان را به دریا
بریزیم اما آن تکه چوب را دو دستی
می چسبیم و به طلاهایمان توجهی هم نمیکنیم.

هیچوقت دوستان خود را از دست
ندهید حتی اگر شده مانند تکه چوبی باشند.
راستی ؛" دوستى " چقدر مى ارزد

قدر یک کوه طلا؟

یا که سنگی سر راه ؟

چه تفاوت دارد...

کاش هر قدرکه هست،

از ته دل باشد
‍ درخت را از ميوه اش مي شناسند و محصول درخت، ميوه آن است.

شعور انسان نيز بيانگر حقيقت انسان است. همان طور كه بزرگان تاريخ بشر و پيشوايان دين گفته اند، انسان به شعور و انديشه های اوست.

دانايان همه ملل و همه فرهنگ ها بر اين تاكيد داشته اند كه ميزان سنجش و اندازه گيری انسان، شعور و انديشه های اوست. تجلی شعور و انديشه ها، كلام است...
برای خوشبختی
راه درازی نروید ...

دنبال داشتن آدم خاصی ...

شغل خاصی ...

موقعیت و
مدرک و
قیافه ی خاصی نباشید ...!

خوشبختی یعنی که
از همین چیزهای مثلا معمولی و
دم دستی ، لذت ببرید ...!

از همین چیزهای ساده ای که یادتان رفته
روزی ...
شبی ...
وقتی ...
داشتنش آرزویتان بود ...!

خوشبختی را
با همین چیزهای معمولی
به خانه هایتان بیاورید .
غم میگذره؛
اما مهم که چجوری میگذره ...!

چرا همه می گویند؛
چون میگذرد، غمی نیست ...!

چرا هیچ کس نمی گوید؛
تابگذرد، درد کمی نیست ...!
آیا اینکه چطور میگذرد اهمیتی ندارد ؟
سخت ترین لحظاتم را تنهایی سر کردم
در حالی که بقیه فکر می کردند،
حالم خوبه ...
از این ناراحت نیستم که تنها بودم ..
نه !
از این ناراحتم که تو بدحالی هایم
باید نقاب لبخند بزنم ...!
ﺧﺎﻧﻢ مرادی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥِ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﻣﺤﻞِ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﻭﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﻓﺖ !
ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮِ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﺗﺎﻗﯿﻪ !
ﻣﺜﻞِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺎﻣﺎﻧﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝِ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻠﯽ
ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺷﺪ ،

ﺍﻣﺎ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ
ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﺎﻣﺎﻥ !
...
...ﻭﻟﯽ ﻭﯾﮑﯽ ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﺍﺗﺎﻗﯿﻪ ﻣﻨﻪ !
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻣﺎﻣﺎﻥِ ﻣﺴﻌﻮﺩ ،
ﻭﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮔﻔﺖ :
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﻗﻨﺪﻭﻥِ ﻧﻘﺮﻩ ﯼ ﻣﻦ ﮔﻢ
ﺷﺪﻩ !
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ؟
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮔﻔﺖ : ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﻬﺶ ﺍﯾﻤﯿﻞ
ﻣﯿﺰﻧﻢ !
ﺗﻮ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻮﺷﺖ :
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰﻡ ! ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﻗﻨﺪﻭﻧﻮ ﺍﺯ
ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ ،
ﻭ ﺩﺭﺿﻤﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺘﯽ ! ﺍﻣﺎ
ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﺘﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﻨﺪﻭﻥ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ !
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ... ﻣﺴﻌﻮﺩ !
ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎﺩﺭِ ﻣﺴﻌﻮﺩ :
ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ! ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻭﯾﮑﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺩﺍﺭﯼ،
ﻭ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ !
ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﻪ ﺷﺐ
ﺗﻮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏِ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯿﺪ ، ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ﻗﻨﺪﻭﻧﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ !
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ... ﻣﺎﻣﺎﻥ !
پدرم می‌گوید:‌ قلب، مهمان‌خانه نیست که آدم‌ها
بیایند، دو سه ساعت یا دو سه روزی توی آن بمانند و بعد بروند.

قلب، لانهٔ گنجشک نیست که در بهار
ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد.

قلب، راستش نمی‌دانم چیست!
اما این را می‌دانم که فقط جای آدم‌های خیلی خیلی خوب است؛
برای همیشه...
📚 قلب‌ کوچکم‌ را به‌ چه‌ کسی‌ بدهم؟
👤
❣تا به روی زندگی لبخند نزنی
زندگی به تو لبخند نخواهد زد
این قانون الهی ست
که هر چه بکاری همان را درو خواهی کرد
تا میتوانید خوب بکارید....🍃🍃🍃
قلب، خاک خوبی دارد. در برابر هر دانه که در آن بنشانی، هزار دانه پس می‌دهد.
اگر ذره‌یی نفرت کاشتی، خروارها نفرت درو خواهی کرد. و اگر دانه‌یی از محبّت نشاندی، خرمن‌ها بر خواهی داشت.

📕
مادر کودکش را شیر میدهد...

کودک از نور چشم مادر
خواندن و نوشتن می آموزد.

وقتی کمی بزرگتر شد
کنفرانس ترتیب میدهد و میگوید...

عقل زن کامل نیست...
مواظب رایحه حرفهایمان باشیم...
حرفها رایحه دارند، بو دارند عطر دارند...
رایحه حرفهایمان تا ساعتها
روی جان و تن می نشیند...
تا مدتها در فضا میماند، تا سالها
در خاطره ها جا خوش میکند...
عطر حرفهایمان ، هر چه باشد...
تند و تلخ، گرم و شیرین، تیز و شورانگیز
آرام و روح انگیز و...
ما را، در خاطره ها به یاد می آورد
شمیم رایحه حرفهایت را انتخاب کن؛
بدان که به یاد میمانند...!