سيد جواد حسینی
۲,۲۲۴ پست
۲ دنبال‌کننده
مرد، متاهل
۱۳۳۶/۰۳/۰۳
فوق ديپلم
دین اسلام
ايران، تهران
زندگی با خانواده

تبلیغات

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
آدمی اگر هیچ چیز در این دنیا نداشته باشد، باز هم چیزی هست که باید بابت آن هر ثانیه شادی کرد و آن وجود داشتن است، وجود داشتن برای عشق ورزیدن به تمام کسانی که ما را در زندگیشان پذیرفته اند ...!💐
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بعد از یه سنی تنها چیزی که
وجود داره و مهمه
شعور آدماست ...
از دیروز بیاموز.....
برای امروز زندگی کن
و امید به فردا داشته باش.🍃

@zibaphotos
از دیروز بیاموز.....
برای امروز زندگی کن
و امید به فردا داشته باش.🍃

@zibaphotos


گر با غم عشق سازگار آید دل
بر مرکب آرزو سوار آید دل
گر دل نبود، کجا وطن سازد عشق؟
ور عشق نباشد، به چه کار آید دل؟


بگذار که در عشق بفرساید دل
یک لحظه ز محنتش نیاساید دل
گر مهر نورزد، چه کند جان در تن؟
گر عشق نبازد، به چه کار آید دل؟
در نبرد بین انسان‌های سخت و روزهای سخت
این انسان‌های سخت هستند که می‌مانند
نه روزهای سخت!

‌سَلاماً لِمَن هُم بَعيدون عَنا لكِنهم يَعيشونَ في قُلوبِنا و وجودَهم يَلهُم الحَياة

"سَلام بر آنان که از ما دورَند
اما در قَلبِمان ساکنند؛
و وجودِشان اِلهام بَخش زندگیست"
بازنشر کرده است.
تسکین نیابد جانِ من، صد بار اگر بینم تو را!

بازنشر کرده است.
ای یار بکش دستم
آنجا که تو آنجایی...

بازنشر کرده است.
ابری‌ترین هوای منی و خودت نمیدانی
وقتی به تو فکر می‌کنم
چقدر باران می‌بارد!