مادر
۴,۵۲۰ پست
۲۵ مشترک
۱۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۱۰
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۲۶

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

بازنشر کرده است.
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های زندگی

سرپرست خانوار

زنان خانه دار

تامین آتیه فرزندان

مشاغل آزاد

۰۹۰۳۸۲۶۴۶۲۹

۰۹۳۷۶۹۹۲۰۳۸

نمایندگی :علی شاداب
بازنشر کرده است.
خدا نمی خواست همه جا حضور داشته باشد
برای همین مادر را آفرید

#مادر
یه وقت زشت نباشه که
به هوس یه غریبه میگیم عشق ورزیدن
ولی به دلواپسی مادر میگیم گیر دادن
بازنشر کرده است.
خداوندا زیباترین لحظه‌ها را نصیب مادرم کن

چرا که زیباترین لحظه‌هایش را به خاطر من از دست داده است

« مادرم دوستت دارم »
مشاهده ۷ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
مادر
اولین
زیباترین
واقعی ترین
و پا برجاترین
عشقی است
که انسان ها تجربه می کنند
مادر مهربانم
دوستت دارم و برای همه چیز از تو ممنونم
رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.
بازنشر کرده است.
-
-
-
-
-
-
-
-
مشاهده ۵ دیدگاه ارسالی ...
-