غرور غروب

یه دورهمی ساده بیشتر

غرور غروب
خانواده
۲,۲۱۲ پست
۴۸ مشترک
۲۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۶۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۵۶
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳۵

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

بازنشر کرده است.
قبل از ازدواج راجع به زلف

و‌ گیسوی یار، انواع و اقسام

شعرهای عاشقانه میگن

بعد از ازدواج

یه نخ گیسوی یار تو غذا باشه

بشقابو میکنن تو حلق  همون یار
به بهلول گفتند می خواهی قاضی شوی؟
گفت : نه😐
گفتند : چرا؟🤔

گفت : نمی خواهم نادانی بین دو دانا باشم
شاکی ومتهم هر دو اصل ماجرا را می دانند و من ساده باید حقیقت را حدس بزنم.🤔

زیباس نه؟؟
تمامی شبهایم

به اندازه تمامی نبودنهایت

سخت و دردناک است...
بازنشر کرده است.
و گاهی آنچنان
از ته دل میسوزی
ک همان آبهای خاموش کننده آتش دلت
میشوند هیزمهای خشک سوز دلت
و من یک شب

در میان تمام رویاهای آوار شده ام

به دیدار خدا خواهم رفت

و آنقدر درد دلها دارم برایش ک نگو

کاش دلیل تنهاییهایم را خدا همین الان برایم میگفت...
سنگ فقط برای

این باخت که کاغذ را

در آغوش بگیرد...
همیشه

برنده باش...

در کشورها گرگها

بازنده بودن یعنی گوسفندی...
بازنشر کرده است.
وقتی یه دختر رد میشه
بازنشر کرده است.
وقتی واسه کسی

ک خونوادش برای تربیتش وقت نگذاشتن

وقت میزاری..

منتظر عواقبشم باش.دل شکستن کوچیکشه...
بازنشر کرده است.
وقتی

برای داشتنش التماس میکنی

بهش یه اعتماد کاذب میدی ک فکر کنه

گوهیه واس خودش . اونی ک میره

لیاقتتو نداشته بره به درک اصول الصافلین
مشاهده ۴ دیدگاه ارسالی ...