مهدی (آرتا مهر)

من دچار خودم هستم من خودم و تنهایی خودم را دوست دارم تنهایی من انتخ.. بیشتر

مهدی (آرتا مهر)
۱,۵۵۷ پست
۱۹۹ دنبال‌کننده
۷,۳۴۰ امتیاز
مرد، مجرد
۱۳۶۰/۰۵/۰۳
گرفتار
فوق ليسانس
پیمانکار ساختمان
سیگار نميکشم
قد ۱۸۰، وزن ۸۰

تصاویر اخیر

تمامی شبهایم

به اندازه تمامی نبودنهایت

سخت و دردناک است...
بازنشر کرده است.
و گاهی آنچنان
از ته دل میسوزی
ک همان آبهای خاموش کننده آتش دلت
میشوند هیزمهای خشک سوز دلت
و من یک شب

در میان تمام رویاهای آوار شده ام

به دیدار خدا خواهم رفت

و آنقدر درد دلها دارم برایش ک نگو

کاش دلیل تنهاییهایم را خدا همین الان برایم میگفت...
سنگ فقط برای

این باخت که کاغذ را

در آغوش بگیرد...
همیشه

برنده باش...

در کشورها گرگها

بازنده بودن یعنی گوسفندی...
بازنشر کرده است.
وقتی واسه کسی

ک خونوادش برای تربیتش وقت نگذاشتن

وقت میزاری..

منتظر عواقبشم باش.دل شکستن کوچیکشه...
وقتی

برای داشتنش التماس میکنی

بهش یه اعتماد کاذب میدی ک فکر کنه

گوهیه واس خودش . اونی ک میره

لیاقتتو نداشته بره به درک اصول الصافلین
بازنشر کرده است.
دزدی گوشی
بازنشر کرده است.
اگر حوصله ندارید
اگر اعصابتان خرد است
اگر ارث پدرتان را از مردم طلبکارید...

شما بهترین گزینه برای دبیرخانه اداره دولتی هستید...
بازنشر کرده است.
تک ستاره آسمان عشق من

دیلبر جانم❤❤
و من در بی نهایتترین

حالت ممکن

دلتنگ‌دیدار تو هستم...

دیلبر جانم❤❤
دل تنگ

مثل

لوله ای میمونه ک با سیمان راهشو بستن

هر کاری کنی هر چیزی توش بریزی

فقط با از بین رفتن سیمان باز میشه

عین دل ک فقط با دیدن یارش باز میشه...
روی سنگ قبرم بنویسید

دنیایی ک در آن

عشق جاری نباشد

جای زندگی نبود...
بازنشر کرده است.
و دوست داشتن تو

مشق هر شب

شبهای تاریک و تنهای من است...

دیلبر جانم❤❤
دنیایی ک تو در آنی

دنیایی پر از رویاهای شبانه است

رویاهایی برای وصال عشق

رویاهایی برای داشتن معشوقه ای چون تو

دیلبر جانم❤❤