الهام(گروه لاله های سرخ)
۱,۱۸۸ پست
۳ دنبال‌کننده
زن، متاهل
ليسانس
پرستار
دین اسلام
ايران، خراسان رضوي، عالی
زندگی با همسر
سربازی معاف
گرایش سیاسی ندارم
تفریحات جمعی قلیون استخر مطالعه زیاد
وای سون
207 البالویی
قد ۱۷۵، وزن ۵۵

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
من از چشمات دل کندم
با اینکه زندگیم بودی
میدونستم یه روزی میری
ولی نه به همین زودی
من از رویات خط خوردم
من از چشمه تو افتادم
چقد اسون دل کندی
چه راحت بردی از یادم
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
تنها باش تنها بمان تنها قدم بزن
فقط در خیالت بمان
ولی هیچوقت اضاهی نباش
که هرلحظه درب خروجی را نشانت دهند
ومحترمانه بیرونت کنن
تا دیگری وارد شود
به او اعتماد کن در ذهنت تا همیشه
برایت بماند
مشاهده ۵ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
مشاهده ۶ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
۶اصل زندگی
۱_قبل از پرستش باورش کن
۲_قبل از صحبت گوش کن
۳_قبل از خرج کردن بدست بیار
۴_قبل از نوشتن وگفتن فکر ابروی دیگران باش
۵_قبل از تسلیم شدن تلاش کن
۶_قبل از مردن با وجدان زندگی کن
مشاهده ۳ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
ولی جدی یه جوری نباشید که ادم
از اینکه براتون وقت گذاشتن
احساس حماقت کنند
با یاداوری خودت به بقیه فقط بی ارزش تر میشی.
بازنشر کرده است.
هرکس به اندازه دلتنگیهایش درگیر شبهای
بی ستاره است
واین شب شاید همان شب مرگ ارزوهایش باشد
بی صدا اشک ریختن
بی صدا فر یاد کردن
ودر تنهایی مردن است
خدایا برس به فریادشان
بازنشر کرده است.
یه جایی خوندم که فرموده بودند
حق الناس فقط پول نیست
کاملا درسته
تهمت زدن قضاوتهای اشتباه
شستن گناه دیگران
غیبت وبد گویی پشت سر کسی
ریهتن ابروی دیگران
همه جزو حق الناس است
مواظب باشیم پرداخت این
حق خیلی گران است
خیلییییییییییی
بازنشر کرده است.
هر کاری توی زندگیت انجام میدی مطمئن شو که خوشحالت میکنه
بهت ایمان واعتقاد میده
از گناه وتهمت دورت میکنه
از قضاوتهای بیمورد بازت میدارد
بازنشر کرده است.
از ادمهایی که دائما درهر شرایطی
بطور بیرحمانه قضاوتم میکنن متنفرم
این اوج نداشتن وجدان الهی را ثابت میکنه