«گمنام»یاقمربنی هاشم
۷,۴۳۲ پست
۴۷۸ دنبال‌کننده
۱۵,۹۷۱ امتیاز
مرد

تبلیغات

تصاویر اخیر

‏حرف دل همه رو شاملو گفته، اونجا که میگه:

‏"برای تو، برای چشمهایت
‏برای من، برای دردهایم
‏برای ما، برای این همه تنهایی
‏ای کاش خدا کاری کند..."
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
زندگی جاریست

مانند آبشاری زیبا
اگر خودت را رها کنی
راحت به منزل میرسی
ترس از موانع نداشته باش
خدای تو خدای عشق است نه ترس… ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
فلک همیشه به کام یکی نمی گردد،
که آسیای طبیعت ، به نوبت است ای دوست...

دیدگاه غیرفعال شده است.
بین بعضی از آدمها
فرق بگذارید !
مثلا بین آدمی که دوستتان دارد
و آدمی که دوستش دارید.
اولی را درک کنید
و دومی را اگر درکتان نمیکند
ترک کنید...
دیدگاه غیرفعال شده است.
شاملو تو یکی از نامه‌هاش به آیدا میگه:
«من با تو، انسانی را که هرگز در زندگیِ خود نیافته بودم، پیدا کردم».
و چقدر قشنگه یکی بیاد تو زندگیت که حس کنی کلِ عمرش، دنبالِ آدمی شبیه تو بوده
دیدگاه غیرفعال شده است.
گذشته‌ای که حالمان را گرفته است
آینده‌ای که حالی برای رسیدنش نداریم
و حالی که حالمان را به هم می‌زند !
چه زندگی خوبی !

هدایت
دیدگاه غیرفعال شده است.
زن حقیقت عشق را ؛
زود تشخیص می دهد،
با حس نیرومند زنی؛
و اگر دبه درمی آورد،
از آن است که عشق هم
برایش کافی نیست!!
او بیش از عشق می طلبد...!
جان ِ تو را...!
# محمود دولت آبادی
دیدگاه غیرفعال شده است.
قسم به شکوه پروازِ پروانه‌ای که از پیله‌ی تاریکی بیرون خزیده، هنوز هم امید هست.
قسم به صلابتِ چشمه‌ی جوشانی که از دل کوه‌ها سرازیر شده، هنوز هم امید هست.
قسم به جسارت گیاه گستاخ و نحیفی که در دل سنگ‌ها ریشه دوانده و به سمت نور جوانه زده، هنوز هم امید هست.
ما درون تاریکیِ پیله‌ها و کوه‌ها و سنگ‌هاییم و باور نداریم که می‌شود. چون درخشش نور را ندیده‌ایم هنوز و به رهاییِ بی‌مرزِ آسمان آشنا نیستیم.
برای مایی که چشم‌هامان به تاریکی و سکوت عادت کرده، پرواز و طلوع و سبز شدن، باور پذیر نیست!
وگرنه می‌شود، وگرنه امید هست.

بگذار این پیله که کنار رفت، قلبِ این سنگ که شکافته شد، تازه در خواهیم‌یافت که چه بال‌های توانمندی داشته‌ایم برای پرواز و خورشید و آسمان و آزادی را عمیقا در آغوش خواهیم‌کشید...
صرافیان طوفان‌
دیدگاه غیرفعال شده است.
خیال در هَمه عالم برفت و باز آمد
که از حضور تو خوشتَر ندید جایی را...

# سعدی
دیدگاه غیرفعال شده است.
خیال در هَمه عالم برفت و باز آمد
که از حضور تو خوشتَر ندید جایی را...

دیدگاه غیرفعال شده است.
من فکر میکنم زن بودن عظمتی بی مثال است
اما مردهایی که در کنارشان زنی از زن بودنش لذت می‌برد عجیب ستودنی هستند...
دیدگاه غیرفعال شده است.
در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که نباید توقعی داشته باشی!
مگر از خودت.
متوجه میشوی، بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد،
متوجه میشوی روی بعضی، هر چند صمیمی، اما نباید حساب کرد،
میفهمی بعضی را هر چند آشنا، اما نمیتوان شناخت،
و این اصلا تلخ نیست، شکست نیست،
ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشی، این آگاهی دردناک است!
اما تلخ هرگز…

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
به اندازه تک تک گلبرگ های
دنیا
شادمانی برایتان آرزومیکنم
میدانم که این شادمانی
قرین ِ سلامتی ست
پس میگویم حالِ خوب
نصیبِ دلهای مهربانتان🌸🍃 ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
بازنشر کرده است.
مسئله، مساحت خانه نیست بلکه میزان شاد بودن در آن خانه است.
مشاهده ۴ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
میلیونها میلیون انسان در جهان متولد شدند
اما هیچ یک اثر انگشت مشابه نداشته اند.
اثر انگشت تو، امضای خداوند است.
که اتفاقی به دنیا نیامده ای
تو منحصر به فردی مشابه یا بدل نداری
تو اصل اصل هستی و تکرار نشدنی.
وقتی انتخاب شدن و منحصر به فرد بودنت را یاد آوری کنی
٬ دیگر خودت را با هیچکس
مقایسه نمیکنی
و احساس حقارت یا برتری که حاصل مقایسه کردن است از وجودت محو میشود.❤️

دکتر حسین الهی قمشه‌‌ای