کمپین حمایت از دهه هشتادیا

اجتماع دهه هشتادیا بیشتر

کمپین حمایت از دهه هشتادیا
سرگرمی و تفریح
۲۱۵ پست
۱۲ مشترک
۹ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۷۴
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۲۶
مبنای تعداد ارسال رتبه ۷۳
غلام تکثیر یکی از گنگ ترین شخصیت های تاریخ ایران
مشاهده ۵ دیدگاه ارسالی ...
زندگي
دشوارترین امتحان است.
بسیاري از مردم
مردود مي‌شوند
چون سعي مي ‌کنند
از روی دست هم بنویسند،
غافل از این که
سوالات موجود در برگه‌ی هر کسي فرق می‌کند
چه وقت انسان بزرگی هستیم؟

هرگاه از خوشبختی کسانی‌ که دوستمان
ندارند، خوشحال شدیم....

هرگاه برای تحقیر نشدن دیگران
از حق خود گذشتیم....

هرگاه شادی را به کسانی که
آن را از ما گرفته اند هدیه دادیم.....

هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی دیگران نبود....

هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم.

هرگاه به بهانه ی عشق از دوست داشتن دیگران غافل نشدیم....

هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با دشمن انتقام نبود....

هرگاه دانستیم عزیز خدا نخواهیم شد، مگر زمانی که
وجودمان آرام بخش دیگران باشد....

هرگاه بالاترین لذت ما شاد کردن دیگران بود....

هـــرگــاه هـــمه چـیز بــودیــم و نگفتیم که همه چیز هستیم...
نمﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ ﺭﺩ ﺑﺸﻪ،
اﻭﻝ ﺁﺏ ﺭﻭ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ!!
ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﭼﺮﺍ؟

ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺗﻮ ﺁﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﭘﺎﺷﻮ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ! ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ ﺗﻮ ﺁﺏ...
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ:
ﺭﻭ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﺭﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﻮﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ،
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﭘﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﯿﻢ..
بازنشر کرده است.
ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺑﻪ ﺩﻝ ﮐﻮﺯﻩ ﺁﺏ
ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ

ﺑﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ !
ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ...
ﺁﺏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﯿﻨﻪﯼ ﭘﺎﮐﺶ ﺭﯾﺰﻧﺪ
ﺁﺑﺮﻭﯾﺶ ﻧﺮﻭﺩ … !
بازنشر کرده است.
یه دیالوگی بود که میگفت: «تو از ظرف بیسکوئیت جلوت هم همیشه اون تیکه که شکسته رو برمیداری چون فکر میکنی لیاقت خوبشو نداری!» این متاسفانه خیلی از ماهاییم...
بازنشر کرده است.
نامه جدایی

دخترجوانی از مکزيک برای يک مأموريت اداری چندماهه به آرژانتين منتقل شد.
پس از دوماه، نامه ای از نامزد مکزيکی خود دريافت می کند به اين مضمون:
لورای عزيز، متأسفانه ديگر نمی توانم به اين رابطه از راه دور ادامه بدهم
و می دانم که نه تو و نه من شايسته اين وضع نيستيم.
من را ببخش و عکسی که به تو داده بودم برايم پس بفرست
باعشق: روبرت
دخترجوان رنجيـده خاطر از رفتارمرد
ازهمه همکاران ودوستانش می خواهدکه عکسی ازنامزد، برادر، پسرعمو، پسردايی ... خودشان به اوقرض بدهند
وهمه آن عکس ها را باعکس روبرت، نامزد بی وفايش، دريک پاکت گذاشته و همراه با يادداشتی برايش پست مي کند، به اين مضمون:

روبرت عزيز، مراببخش، اما هر چه فکر کردم قيافه ی تو را به ياد نياوردم، لطفاً عکس خودت را از ميان عکسهای داخل پاکت جدا کن و بقيه را به من برگردان
بازنشر کرده است.
شیخی را گفتندی:
پوست کلفت ترین انسانهای سیاره کدامندی؟
شیخ قدرى بیاندیشیدندی سپس بفرمود:
اهالی ایران زمین
مریدی بپرسید: از چه رو یا شیخ؟
شیخ بگفتی:

آلودگی هوا
گرانی
آب نیترات دار
نان جوش شیرین دار
برنج آرسنیک دار
سبزیجات با فاضلاب
میوه ها با کود شیمیایی و سموم دوز بالا
لبنیات با روغن پالم
گوشت تاریخ مصرف گذشته
شیر تاریخ هنوز نیامده
مرغ هورمونی
پارازیت
پراید
سقوط هواپیما
و کماکان زنده اند و میخندند و جوک همی پراکنند.
😅😀😅
بازنشر کرده است.
دوست داشتنت بهانه ایست
تا در ایوان بنشینم،
و قطره های باران را؛
با وسواس کودکانه ای بشمارم!
که وقتی می گویم
به اندازه ی باران
"دوستت دارم"
مبادا کم گفته باشم...!!!
خیال تو بَرَم می دارد و می بَرد...
تا سواحل دور...
تا جنگل های باران خورده ی بلوط...
وَ بوی هیزم های خیس...
می بَرد به سرزمین دوستت دارم ها...
من در آغوش توام...
این جا همه چیز روبراه است...
و جز عشق خبری نیست...
میگن زندگی همیشه سخت‌ترین جنگ‌هاش رو
تقدیمِ قوی‌ترین سربازهاش می‌کنه
ولی من دلم نمی‌خواست
یک سرباز قوی باشم!

دلم می‌خواست
یک گل‌فروشِ عاشق باشم
سر کوچه‌ای که تو
توش زندگی می‌کنی...
بازنشر کرده است.
رفتم بانک رو دسته صندلی نوشته بود :
وقتی زلزله اومد پشت صندلی رو نگاه کنید!
پشت صندلی رو نگاه کردم!

نوشته بود :
الان نه خره!
وقتی زلزله اومد!!!...
در روزِ امتحانِ گرامر برای دانشجویانِ آکسفورد که در آن دویست نفر تیزهوش شرکت داشتند، فقط یک سئوال مطرح شد،وآن سئوال این بود:
لطفا" نظرخودرا درباره سه واژه
*صلح ، آرامش ، خوشبختی*
با یک عبارتِ کوتاه بیان کنید !

برنده کسی انتخاب شد که نوشت:

*زنم خواب است*

حاضران در تالار هنگام اهدای جایزه به او لحظاتی ایستاده تشویقش می کردند و رئیس هیئت داوران با اشک در چشمانش فقط گفت : *نابغه*...
هر وقت خیلی ناامید میشم میرم کارت ملی هوشمندمو نگاه می کنم و با خودم میگم خیلیا همینم ندارن، برو خداتو شکر کن....