دیوانه خانه

دیوانه باش ولی عاقلانه رفتار کن، رها باش از هر وابستگی اما عاشقانه زن.. بیشتر

دیوانه خانه
گوناگون
۴ پست
۱۰ مشترک
۷ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۰۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۰۰
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۸۳

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

تصمیم گرفتم که دیگه شعرهای این واون رو هی تایپ نکنم بفرستم.
من تصمیم گرفتم خودم شعر بگم، دیگه پروانه کسی نمیشم، وقتی به چشای خوشکلت نگاه میکنم سرتاپا لبریزمیشم از شعرای عاشقونه ولی... کدوم کلمات میتونن جمله ای بسازن واسه توصیف عشق تو، چی بگم... راستشو بخوای کم اوردم،،
بازنشر کرده است.
اینجا دیگه کجاست؟
نوشته دیوونه خونه
من اشک آرزو می کنم برات
نه تو غم
تو اوجِ خنده....
خیلی خیلی خوش اومدین هدف من از درست کردن گروه پیدا کردن چندتا دوست یکدل واسه درددل و حرفای خوب