.
امام حسین علیه السلام در دعا به درگاه خداوند میفرمایند:

آن که تو را ندارد چه دارد؟
و آن که تو را دارد چه ندارد؟!

میزان الحکمه، ج ۲، ص ۴۲۳

خدایا
در این شب
تو را به مهربانیت قسم

دل های گرفته را، شاد
دست های نیازمند را، بی نیاز فرما
قلبی نورانی، تنی سالم،
خیالی راحت و زندگی آرام
نصیب ما بگردان ❤️

🆔 شبتون بخیر دوستان خوبم. 🌱🦢

بازنشر