مرگ یکبار رخ نمیدهد
زیرا همه ی ما هر روز چندبار میمیریم
هر بار که
با آرزوها
علایق و پیوند های خود
وداع می کنیم
میمیریم.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.