به نظرم قشنگترین شکلی که میشه به کسی دوست داشتنمون رو نشون بدیم اینه که
بهش ثابت کنیم اون آدم کافیه.
برای خوشحالی، برای عشق، برای آرامش، برای تکیه کردن
برای پا به پای هم تلاش کردن. برای همه ی اینا کافیه.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر