اناهیت
۲۰ پست
۱۷ دنبال‌کننده
۴۰,۱۹۷ امتیاز
زن، مجرد
آروم و عادی
دین اسلام
زندگی با خانواده
سیگار نميکشم
گرایش سیاسی ندارم

تصاویر اخیر


خداحافظ فصل رنگ رنگ .خداحافظ فصل حرفهای قشنگ.
یلداتون مبارک

نزدیک بود بی انا بشین
مشاهده ۸ دیدگاه ارسالی ...

روزتون سرشار از لبخند صبحتون بخیر
مشاهده ۲۲ دیدگاه ارسالی ...

آدمی که باهاتون میگه، میخنده، خوب رفتار میکنه؛ شاید طوری تربیت شده که آدما رو فارغ از نوع جنسیتشون ببینه
الزاما باهاتون لاس نمیزنه 

دقیقا از لحظه ای که حرف بقیه برات مهم نیست زندگیت شروع میشه

دخترا وقتے ازدواج میکنن
یه دغدغه دیگه به دغدغه هاشون اضافه میشه
حالا شوهرم چے بپوشه؟


پسرا اصلا آدابِ غیبت کردن بلد نیستن مثلا بهشون میگی دیدی فلانی به فلانی چی گفت؟

 منتظری با شوق و شور بپرسه واااای نه چی گفت؟

 یهو میگه گورِ بابای جفتشون...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سلام صبح آذر ماهیتون بخیر روز خوبی براتون آرزو میکنم 

امروز هم با بی نتی گذشت
مشاهده ۳۲ دیدگاه ارسالی ...

زندگی‌ات بر اساس آنچه به دیگران می‌گویی، ساخته نمی‌شود؛ بلکه نجواهای درونی‌ات، تعیین‌کننده هستند.

کیا نتشون وصل شده خودشون بیان اعتراف کنن

امروز یه دوست بهم یادآوری کرد دقیقا یک سال پیش همچین روزی اینجا عضو شدم یه ساله شدنم تو کلیک مبارکتون باشه
مشاهده ۸ دیدگاه ارسالی ...

تنهاییت را پیش فروش نکن وقتش که برسد به قیمت میخرند

شبتون آرام یا علی

به صلیب هم اگر کشیده شدی مسیح باش نه مترسک سر شالیزار