• وهیچ وقت بخاطر کسی
• حتی اونیکه خیلی دوسش داری ، عوض نشو!
• عشق یعنی ؛ من دوست دارم هر جور که باشی
• و کمک میکنیم به هم تا عيب و اختلافات رو برطرف کنیم!✨🤍

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.