آرپنار
۴ پست
۲۲ امتیاز

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.

@sad-girl

من مندان آلن اوز می مندان آلن نیردا سن
مشاهده ۱۰ دیدگاه ارسالی ...
  • Սիդ@阿里陌生人

    این کآربر دختر دآییمه آوردمش از سر بیکآری گف چکآ میکنی منم گفتم میآم گف منم بیآر امروز اومدم پیشش آوردمش دآرم یآدش میدم گف خطآب زدنم یآد بده این پست و تونس خطآب بزنع
    بله مبارکه ..می بخشید مزاحم شدم
    یه جمله زیبای یه دوست گفت.. میگفت ببین کی امده. ما رفتیم

بازنشر کرده است.

یاشاسن ترکمن قیزلری

مشاهده ۱۲ دیدگاه ارسالی ...

سلام خوبین

بازنشر کرده است.

سلام. من آرپنار هستم، از اعضای جدید کلیکی ها

مشاهده ۱۷ دیدگاه ارسالی ...