Shahriar
۱,۵۵۰ پست
۶۷ دنبال‌کننده
۲,۹۳۹ امتیاز
مرد
۱۳۵۴/۰۴/۲۰
ليسانس

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
زخم نامرئی
«یکجا
به کنارِ تو
‏ارزد
به جهان با غیر...»
و يک زن
در ظريف‌ترين نقطه‌ى شب
هنوز هم دوست داشته شدن را
انتظار مى‌كشد..
جان همه خوش است در سایه لطف جان تو...
بعضی از تنهایی ها درمان ندارد
پوک میکند...
تکه هایی از وجودمان را حذف میکند
بعضی از تنهایی ها فقط یک درمان دارد،
که باشد،بیاید،بماند...
تو اسمم را صدا بزن
من،
"جانم"های زیادی را
به این دنیا
بدهکارم...
اين تو،
اين هم جانم
كه ميشود ضميمه‌ى
چند حرفىِ نامَت!
حالا با هر به زبان آوردنِ اسمت،
هزار بار جانم برايت ميرود...!
امروزبهتر از این جمله پیدا نکردم
براتون آرزو کنم
هیچ راه نجاتی برايتان نباشد
وقتی غــرق درخوشبختی هستید
روز و روزگار بر وفق مرادتون
ایام بکام.
شبم بی روی ٺو
       ٺاریڪ و ٺار اسٺ
                    دلم دور از ٺو
                      زار و بی‌قرار اسٺ.....

بیا مهٺاب
       شبهای سیاهم
         ڪه در چشمم ڪَلی
                  غیر از ٺو خار اسٺ....
این میم مالکیت خیلی دلچسبه
تا جایی که جناب سعدی هم تو قرن هفتم یه اشاره ای بهش کرده :

جان برافشانم اگر سعدی خویشم خوانی
سر این دارم اگر طالع آنم باشد
بهم گفت بیا به جای دوستت دارم‌
بگیم حواسم بهت هست
اینجوری هرجا باشیم میتونم بهت بگم دوستت دارم‌
وسط جمع نشسته بودیم داد زد :
حواسم بهت هست
هول کردم داد زدم :
منم دوستت دارم... 🥰❤️
بازنشر کرده است.
برای تو دوست خوبم❤️

گاه باید رویید
در کنارِ چشمه
در شکافِ یک سنگ !
به امید فرداها . . .
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺣﺲ ﻧﺴﯿﻢ
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻭﺍﮊﻩٔ ﺧﻮﺏ...
بازنشر کرده است.
شاد آن صبحی، که جان را چاره آموزی کنی..
دلتنگی
مهسا

هر وقت دیدی دنیا با خنده هات نمی سازه
بلندتر بخند...
گاهی اما مرا
به اسم ڪوچڪم
صــــــــــــــــــــدا بزن
شنیدن نامم را دوست دارم
از زبان تو‌