ح̷ض̷ر̷ت̷ ̷ی̷ا̷ر̷*̷*̷$̷ل̷ب̷خ̷ن̷د̷ع̷ش̷ق̷$̷*̷*̷
کاربر VIP
۲۰,۴۵۶ پست
۶۹۸ دنبال‌کننده
۲۹,۴۶۷ امتیاز
مرد، مجرد
آروم و عادی
دکترا و بالاتر
دین اسلام
ايران، لرستان
زندگی با خانواده
سربازی فراري
سیگار ميکشم
clickbax.ir/pages/harfea..

تبلیغات

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
اگه این ساختمونه رو خودم فرض کنم
اون درخته مادرمه ...
توسختيا هر وقت پشت سرمو نگاه کردم
فقط مادرمو دیدم

مادر نوشته میشود حضرت عشق خوانده میشود

روز مادر مبارک ♥️
مشاهده ۱۰ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
اگه هر کاری میکنی
می بینی ناراحت نمیشم
واکنش نشون نمیدم
بدون تو دایره دوستام نیستی،
من فقط از آدمای مهم زندگیم ناراحت میشم
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
-آدم باید یکیو داشته باشه که
یه شب‌ دستشو بگیره باهم برن
بام، زل بزنن به شهرِ تاریک و
بهش بگه :
می دونی چندتا از این شبا،
تو کل آدمای این شهر ، دنبالِ
یکی مثل تو می گشتم‌؟
زنـدگی یعنـی
داشـتن تو بـرای یڪ عمـر
بیا قهر کنیم
بوسه ی آشتی هوس کرده ام...

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌🎈ℒℴνℯ 🎈
مــن بــا وجــود تــو
همه دنیارو هم حتی پس میزنم... ❤

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌🎈ℒℴνℯ 🎈

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تــو مــعــجــزه زنــدگــیــمــی...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌🎈ℒℴνℯ 🎈
بازنشر کرده است.
....!
بازنشر کرده است.
کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…