♥ محسن افشار♥
۶۴۹ پست
۱۴۸ دنبال‌کننده
۵۰,۹۱۶ امتیاز
مرد
۱۳۶۵/۰۱/۰۱
آروم و عادی

تبلیغات

تصاویر اخیر

مردی سگش رادرخانه میگذارد تاازطفل شیرخوارش مواظبت کند وخودش برای شکار بیرون رفت زمانی که برگشت سگش را دید جلوی درخانه ایستاده پارس میزند وپنجه هایش خون الود است مردباتفنگش به سوی سگ شلیک کرد واوراکشت باسرعت واردخانه شد تاباقی مانده ی فرزندش را بی بیند زمانی که وارد خانه شد دید که گرگی غرق درخون خود غلطیده وفرزندش بدون آسیبی سالم است قبل ازاینکه عکس العمل نشان بدهید به حرفای طرف مقابل گوش کنید تا به دلیل قضاوت اشتباه تا اخرعمر گریان نباشید.
....
...
بازنشر کرده است.
پیشاپیش روزمرد مبارک
.....
بازنشر کرده است.
....
توفقط قسمتی ازمن را می شناسی من یک جهان پر رازم.
عجب جرئت داره این دختر
....‌
بازنشر کرده است.
....
.....
بازنشر کرده است.
....
بازنشر کرده است.