اینکه بعضی آدم ها
برات دیگه مثل قبل نمیشن
حاصل ضربه ایه که خودشون
به جایگاهشون پیش تو زدن ...

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.