سعدی تو یکی از شعراش میگه "رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد"
یعنی به پیراهنی که تو بغلت میخوابه حسادت میکنم. داشتم فکر میکردم قدیما چقد طرز ابراز علاقه و عشقا قشنگ تر بوده

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.