چندتا از عشق های قشنگ...

_______________________

‌‌‌نامزد خواهرم بهم پیام داده ؛
‏«میشه لطفا یه کاری واسم بکنی؟
میشه گوشیشو بزنی به شارژ؟
خواهرت خوابش برده،ولی گوشیش خاموش شده ،
‏فردا صبح میخواد بره سر کار،خواب میمونه

--
یکی می‌گفت عشقم بمدت ۵ سال
حتی یه کلمه راجع به لکنت زبونم حرفی نزد...
فقط یکبار داشتم شام میخوردیم یهو گفت؛
می‌دونستی خیلی از آدمای معروف
مثل چرچیل لکنت داشتن؟
حتی معشوقه شهریار!
منم‌ذوق کردم و دیگه واسم مهم نبود که لکنت دارم..!

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.