ادم وقتی درد کمی داره دوست داره اون درد رفع بشه ولی اونی که هزار تا درد داره درد بیشتری میخواد چون دیگه نمیدونه درد چیه

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.