عید ، روز کشتن نیست ، روز زنده کردن است .
اگر جان بخشیدی و زندگی دادی ؛ مبارک خواهی شد . به زنده کردن ، زنده می شوی ، نه به ستاندن زندگی .

شقاوت و شرارت را باید قربانی کرد تا شفقت و شرافت زاده شود ...
آنچه به آسمان می رود جان است نه تن و آنچه که مقبول درگاه است عشق است نه گوشت و خون و استخوان

عید همه عزیزانم مبارک و شادباد ...
 • MANI

  خدا از همان اولش هم نمی خواست
  ابراهیم(ع) ، اسماعیل را برای سر بریدن ببرد …
  تماشای دل بریدن، لذت بیشتری داشت !
  دل بریدن از وابستگی ها
  بهانه ها …
  رها شدن ، از تمام زنجیرهایی که در طول زندگی به دست و پای انسان قفل می شوند
  زنجیرهایی که گاهی از جنس
  عشق و علاقه اند
  گاهی از جنس ثروت و گاهی قدرت …
  دل بریدن از هر چیزی که بین انسان و معبودش فاصله می اندازد .
  خدا از همان اولش هم قربانی نمی خواست …
  می خواست کنار گذاشتن تزویر و ریا را یادآوری کند ، یکی بودن حرف و عمل را …
  سربریدن ، هرگز داستان زیبایی نبود …
  بلکه از سر و جان گذشتن در راه محبوب قشنگترین اتفاق تاریخ شد …
  عید قربان …
  جشن فدا کردن شک و فریب است
  جشن روراست بودن انسان
  اول از همه با خودش …!!

دیدگاه غیرفعال شده است.