اگه یه روز یه پروانه رو شونه ات نشست نرونش
چون من آدرس زیبا ترین گل دنیا رو بهش دادم . . .

بذار یه خورده رو شونه ات استراحت کنه
خودش میره پیداش میکنه

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.