یکی از شعرهای بهاره رهنما تو کتابش رو ببینید.

همه سم های دنیا را خلع سلاح کرده ای

زهرمار
زهر هلاهل
زهر عقرب
سیانور
یک مشت مسکن
تمام این سم ها در برابر سمی که خواندم هیچ‌اند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.