«کشوری که در قلب، اسمِ حسین را دارد، فرهنگِ عاشورا را دارد، باید در زیست و فرهنگ، الگوی جهان شود.»
......شهید پاسدار قاسم سلیمانی...
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.