اول صبح به سمت حرمت
رو کردم
دست بر سینه سلامی به تو دادم ارباب

سر صبحی شده و باز دلم دلتنگ است
السلام ای سبب سینه تنگم ارباب...

پنجم محرم..
علیک یا اباعبدالله الحسین..