همه فکر میکنندکه همه دختر خوشگلا دوست پسر دارند
در صورتی که اکثرشون تنها چیزی که دارند معده درده!!

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.