شانس یعنی این دوست دختر زمان کالج ایلان ماسک دو سال پیش عکسها و یادداشتهای زمان دوستیشون رو به حراج گذاشته و ۱۶۵ هزار دلار دراورده. ما رابطه‌هامون تموم میشه همینقدر باید خرج تراپیست کنیم

ای بخشکی شانس...!!