‏یه آدمایی هستن
جدا از جنسیتشون؛‏
جدا از مجازی بودنشون؛‏
جدا از زیبایی یا زشتی ظاهریشون؛
‏ دوست داشتنین!
یعنی اصلا نمیشه دوسشون نداشت..

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.