آنقدر عزیزی
که به دل نمی‌نشینی
تـــ♡ــــو به جانم نشسته‌ای
به جای همه آرزوهایم...!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♡

.

دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.