زمان زیادی گذشت...
فهمیدم همیشه اونی که میخوای نمیشه...!
فهمیدم هر کسی که باهاته الزاماً دوستت نیست...!
فهمیدم که بی تفاوتی بزرگترین انتقامه...
تنفر یه نوع عشقه ...
دلخوری و ناراحتی از میزان اهمیته...!
فهمیدم رفتن همیشه از روی نفرت نیست...
هرکی زبونش نرمه دلش گرم نیست...
هرکی اخلاقش تنده جنسش سخت نیست!
هرکی میخنده بدون درد و غم نیست!
ظاهر دلیلی بر باطن نیست...
فهمیدم جنگ کردن با خیلیا اشتباهه محضه..
فهمیدم گاهی اوقات تو اوج شلوغی تنهاترینی ....!!!

 • ꧂زهرا ارشدسرای شادی꧁

  سلام عزیزم
  روز زیبات پر از مهربانی
  مرسی ک هستی
  💐🙏❤️🙏💐
  ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌
   

 • ✨Elnaz✨

  سلام مهربونم
  روز شما هم بخیرو خوشی