ما برای چیزی که زحمت میکشیم بدست میاریم پز میدیم نه چیزی که از ابتدای تولد وصل بهمون بوده💪

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.