هر ذره از وجودم شعر می شود
بی تاب خواستن تو
انتظار و شوق وصال تو
آری می خواهم شاعر شوم
میخواهم هر مصرعم آینه ای باشد صاف
در انعکاس مهربانی تو
و به باغ احساس
و حرف های دلم هر یک در دفتر شعری باشد که در آن غزل غزل تو را بسرایم

دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.