در دنیایی که همه به دنبال برجسته کردن عیب‌ های هم هستند،
شما زیبا ببینید، زیبا محبت کنید و زیبا حرف بزنید!
مهربانی، پر جاذبه ترین انرژی دنیاست
و هرگز از قلب کسی بیرون نمی‌رود
و هوای زندگی را پر از عطر خوشبختی می‌کند!

دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.