ترس من همین بود؛
روزی
تو
غریبه‌ترین کسی باشی که
همه چیزش را میدانم!

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.