کرمان... بم...
ایرج بسطامی.... گل پونه های وحشی
سخن محمدرضا شجریان دربارهٔ ایرج بسطامی: بسطامی! خداوند گوهری به تو داده و من می‌خواهم این گوهر را شکل بدهم. او ۶ سال شاگرد من بود. تا میانه دوره عالی هم با من کار کرد. آینده خوبی برایش پیش‌بینی می‌کردم. گلی بود که زود پرپر شد

ایشان در سن 46 سالگی در زلزله بم زیر آوار جان سپرد.