ی بار گفتم اگ میگی خشگلی ی عکس بده
عکس از پاهاش داده بود

خدایا شفا بده مریضاتو
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.