زمان،
همه را،
یکسان از پا می‌اندازد.
مثلِ آن درشکه‌چی که به اسبِ پیرش آنقدر شلاق می‌زند تا در جاده بمیرد.
اما تازیانه‌ای که به ما می‌زنند،
ملایمتِ ترسناکی دارد
به‌نحوی که فقط چندنفر از ما
می‌فهمد که همگی کتک خورده‌ایم.
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.