من لش و تنبل هستم. اشتباهی به دنیا آمده‌ام، مثل چوب دو سر گهی، از اینجا مانده و از آنجا رانده. از همه نقشه‌های خودم چشم پوشیدم، از عشق، از شوق، از همه چیز کناره گرفتم.
دیگر در جرگه مرده‌ها بشمار می‌آیم
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.