اگر یک شخص ثروتمند که به او اطمینان و اعتماد داری 
 به تو بگوید نگران نباش وغصّه ی بدهی هایت را نخور، خیالت راحت باشد، من هستم؛ ببین این حرف او چقدر به تو آرامش می بخشد و راحت می شوی

خدای مهربان که غنی و تواناست به تو گفته است: 
ألَیسَ اللهُ بِِکافٍ عَبدَهُ
 آیا خداوند برای کفایت امور بنده اش بس نیست؟ 
یعنی ای بنده ی من ، بـرای همه ی کسری و کمبودهای دنیوی و اخروی ات من هستم.
 این سخن خدا چقدر تو را راحت می کند و به تو آرامش می بخشد؟!

 «ألا بِذِکرِ اللهِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ،»
 دلها با یاد خدا آرامش می یابد.

خدا مهربانتر از آن چیزیست که تو فکر میکنی.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.