به کسی که دوست قدیمی نداره شک کنید
به آدم خیلی تنها شک کنید
به کسی که دوستاش رو خیلی سریع عوض می‌کنه
و همه رو جز خودش مقصر می‌دونه، حتما شک کنید و وارد رابطه نشین.