ساحره

دلم پرواز میخواهد
دلم با تو پریدن در هوای باز میخواد
دلم‌آواز میخواهد
دلم از تو سودن با صدای ساز میخواهد


پ ن :با فکر کردن به تو هم‌میتوان روی ابرها راه رفت

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.